UPOZORENJE KANDIDATIMA:

 

PRIJE ULASKA NA PLATFORMU POTREBNO JE PAŽLJIVO PROČITATI UPOZORENJE O INTELEKTUALNOM VLASNIŠTVU I PRIKUPLJANJU PODATAKA, A STAVLJANJEM OZNAKE NA ZA TO PREDVIĐENO MJESTO POTVRĐUJETE DA STE UPOZORENJE RAZUMJELI I DA STE SA ISTIM SUGLASNI!

 

INTELEKTUALNO VASNIŠTVO

Distributer – IICA-ESG potvrđuje da vlasništvo nad nazivom Exponential Education i svi znakovi koji razlikuju usluge Exponential Education Training pripadaju i da će i dalje pripadati Exponential Learning Sl koji će u svakom trenutku zadržati vlasništvo nad pravima intelektualnog vlasništva nad Exponential Education Platformom i Exponential Education Training Services – ESG program.

Distributer – IICA-ESG potvrđuje da je vlasništvo nad Exponential Education Platformom i/ili Exponential Educational Services, kao i zaštitnim znakovima i svakom od njegovih komponenti, elemenata, njegovih ažuriranja, izvornog koda, novih verzija, tehničkih i/ili operativnih procesi, kao i materijali u tiskanom, elektroničkom ili digitalnom formatu, svi popratni audio-vizualni resursi, te njihova odgovarajuća ažuriranja i sve njihove kopije, dio su intelektualnog vlasništva Exponential Learning Sl. Takvo vlasništvo uključuje i tehničke informacije, obrazovne i znanstvene informacije, financijske, pravne i komercijalne informacije, poslovne modele i strategije, know-how, poslovne tajne, izume, potencijalne klijente i partnere, projekte koji se razmatraju, planovi, prototipovi, modeli, podaci, analize, korespondencija, zapisi, prijedlozi, prognoze i tržišni podaci, bilo koji razvoj, studije, dobiveni uvedeni ili proizvedeni kao rezultat korištenja Exponentia l Platforma i/ili Eksponencijalne obrazovne usluge, zajedno s izvješćima i radnim dokumentima, kompilacijama, usporedbama i studijama.

STOGA JE STROGO ZABRANJENO SKIDANJE, KOPIRANJE, PRESNIMAVANJE, OBRADA I DISTRIBUCIJA EDUKACIJE ili BILO KOJEG NJENOG DIJELA, JER ISTO PODLIJEŽE KAZNENOM PROGONU!

 

OBRADA OSOBNIH PODATAKA

Distributer  IICA-ESG potvrđuje da osim njih i Exponential Learning Sl ima pristup osobnim podacima uključenim u datoteke/arhive u vlasništvu Distributera, u daljnjem tekstu “Podaci”, na koje se primjenjuju odredbe  zakona 3/2018 od 5. prosinca o zaštiti osobnih podataka i jamstvu digitalnih prava i Primjenjuju se Europske opće uredbe o zaštiti osobnih podataka, Uredba EU 2016/679. S tim u vezi, distributer IICA-ESG  i Exponential Learning Sl se obvezuje postupati s podacima s apsolutnom povjerljivošću.

Exponential Learning Sl i Distributer će usvojiti potrebne tehničke i organizacijske mjere kako bi osigurali sigurnost, povjerljivost i integritet podataka kojima ima pristup, kako bi se izbjegla njihova izmjena, gubitak ili neovlašteni pristup ili obrada od strane trećih strana, u skladu sa zakonodavstvom na snazi ​​u bilo kojem trenutku

Suglasan sam da IICA-ESG i Exponential Learning SI. prikupljaju i koriste moje podatke u svrhu pristupa edukacijskoj platformi i Registru polaznika edukacije koji vodi IICA-ESG.