Stručnjaci i kompanije u Hrvatskoj među prvima u svijetu mogu sudjelovati u online edukaciji za ESG

Međunarodni institut za klimatske aktivnosti (IICA) sa sjedištem u Zagrebu, u suradnji s međunarodnom akademskom institucijom za online learning “Exponential Education” od 2020. godine predstavlja prvu međunarodno priznatu edukaciju za ESG stručnjake te certifikate iz održivih financija i poslovanja pod nazivom:

Međunarodno održive financije ISF®
i Međunarodno održivo poslovanje ISB®

Riječ je o jedinstvenoj i sveobuhvatnoj online edukaciji za obrazovanje stručnjaka za ESG (okolišnih, društvenih i upravljačkih kriterija) koja također uključuje klimatske kriterije.
U pripremi ovakvog kurikuluma sudjelovalo je preko 100 profesora iz cijelog svijeta, od čega i 3 nobelovca.

Podrška za ovaj edukativni kurikulum dobivena je od najuglednijih institucija na svijetu koje se bave kreiranjem politika održivog razvoja i klimatskih promjena, ali i financijskim i upravljačkim poslovanjima te kriterijima:
UN-FAO, UNFCCC, UNEP (UN Environment Programme), UN-IFAD, UN-WOMEN, GREEN CLIMATE FUND, Svjetska banka i mnoge druge.

Edukacija se sastoji od tri stupnja te je namijenjena stjecanju zvanja:

SUSTAINABILITY OFFICER
I
CHIEF SUSTAINABILITY OFFICER

 

Prvi stupanj predstavlja temelj poznavanja svih kriterija i namijenjen je SVIMA:

 • studentima
 • zaposlenicima u državnoj i javnoj službi
 • zaposlenicima u korporacijama te ostalim institucijama

 

Drugi stupanj nastavlja se na prvi i namijenjen je za:

 • profesionalce koji se bave izvješćivanjem unutar kompanija i drugih institucija
 • upravljačka tijela srednjih razina unutar korporacija kao i državne i javne uprave

 

Tek kada kandidat prođe prvi i drugi stupanj stječe zvanje SUSTAINABILITY OFFICER

 

Treći stupanj nastavlja se na prethodna dva stupnja i namijenjen je za:

 • upravljačku razinu unutar korporacija
 • vladina tijela i državne službe
 • banke i ostale organizacije
 • konzultante koji savjetuju kompanije i sastavljaju poslovne planove i strategije koji moraju uključivati ESG kriterije
 • osobe unutar kompanija zadužene za kontrolu Izvješća i donošenje odluka najviše razine

 

Ako je prethodno položen prvi i drugi stupanj te uspješno završen treći stupanj kandidat stječe zvanje CHIEF SUSTAINABILITY OFFICER

 

NOVA EDUKACIJA

Edukacija za CEOs i državne dužnosnike

Ova edukacija predstavlja osnovne koncepte koji povezuju financije i druge korporativne aspekte s održivošću, čimbenicima ESG-a i klimatskim promjenama te omogućava rukovoditeljima i državnim dužnosnicima iskorištavanje temelja ESG-a u svrhu stvaranja prilika za održivi rast, pružajući pritom dovoljno znanja iz područja ESG-a.

Navedena edukacija provodi se online, u trajanju od ukupno 12 sati podijeljenih na 8 modula.

Edukacija je namijenjena za:

 • izvršne direktore i više rukovoditelje bez značajnog prethodnog znanja o ESG-u
 • više državne dužnosnike koji žele pokrenuti obuku o održivosti koju će provoditi unutar svog odgovarajućeg djelokruga odgovornosti
 • tvrtke koje podliježu posebnim propisima o održivosti koji su već na snazi za jasan ESG plan i način razmišljanja
 • tvrtke koje odlaze na natječaje za javnu nabavu i ne razlikuju dobro od specifikacija one aspekte koji na njih mogu pozitivno utjecati
 • pojedince koji žele steći pregled trenutnih trendova u održivosti i žele predvidjeti predvidive, zahtjevnije regulatorne promjene

 

ZAŠTO ESG EDUKACIJA?

Pariškim sporazumom utvrđeni su ciljevi smanjenja emisija CO2 te je zacrtan prelazak na niskougljično gospodarstvo tj. održivi razvoj gospodarstva za cijeli svijet. Također, utvrđeno je jačanje kapaciteta država za borbu s posljedicama klimatskih promjena dok je edukacija na globalnoj i nacionalnoj razini svakako jedna od njih.
Instrument za prelazak na održivo gospodarstvo su tzv. ESG kriteriji, čije uvođenje uskoro postaje obvezujuće za korporacije i njihove menadžere.

Integriranje ESG kriterija doprinijet će transparentnom i etičnom poslovanju u najširem smislu te u svim segmentima kompanije.

Obavezne objave podataka vezanih uz održivost u sektoru financijskih usluga propisane su primarno SFDR uredbom, koja se stupila na snagu 29. prosinca 2019. te manjim dijelom Uredbom o taksonomiji koja je prethodno stupila na snagu te uz njezine dopune za koje se predviđa stupanje na snagu 1. siječnja 2023. godine.
Svrha navedenih objava je omogućavanje i olakšavanje donošenja informiranih odluka ulaganja od strane krajnjih ulagatelja kao i sprječavanje tzv. greenwashing-a.

Poslovanje uz veći povrat ulaganja te bolji pristup jeftinijim izvorima financiranja ne ostvaruju kompanije koje nastavljaju s tradicionalnim načinom vođenja politike upravljanja vlastitih resursa već ona poduzeća koja prepoznaju ovaj trenutak, suočavaju se s izazovima te kreću s provođenjem potrebnih procesa za ostvarivanje ESG ciljeva.

Više informacija dostupno je na platformi: www.iica-esg.com

Međunarodni institut za klimatske aktivnosti

Trg kralja Tomislava 19,

10000 Zagreb

Hrvatska

e-pošta:

info@iica-esg.com

Telefon:

+ 385 91 9726495