Stručnost | počinje s kvalifikacijama


Mladen Vedriš, PhD

Mladen Vedriš, PhD

IICA-ESG Akademski odbor (AC)

Prof.dr. Mladen Vedriš rođen je 29.12.1950. u Zagrebu. Diplomirao, magistrirao i doktorirao na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu.

Svoju znanstveno-istraživačku karijeru započeo je u Centru (Institut) za istraživanje migracija, Sveučilište u Zagrebu.

Godine 1990. izabran je za predsjednika Izvršnog vijeća Skupštine grada Zagreba (danas funkcija gradonačelnika). Paralelno (1992) postao je član Vlade RH, te je početkom 1993. imenovan je za potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske, područje gospodarstva.

Od sredine 1993. do rujna 1995. bio je predsjednik Hrvatske gospodarske komore. Godine 1996. osniva tvrtku Sonder: consulting i strateško planiranje.

Od 2005. do listopada 2020. bio je profesor na Pravnom fakultetu u Zagrebu i predstojnik na Katedri za ekonomske znanosti gdje je predavao predmet Ekonomska politika. Bio je nositelj i dvaju izbornih predmeta: Međunarodni ekonomski odnosi, te Ekonomska uspješnost i institucije.

Sudjelovao je kao gost-predavač na doktorskim i postdiplomskim studijima na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, te Ekonomskom fakultetu u Rijeci i Osijeku.

Od 2006. do 2013. bio je član Vijeća Hrvatske narodne banke, zatim predsjednik Savjetodavnog vijeća Agencije za promicanje izvoza i ulaganja (2006.-2008.), član Ekonomskog vijeća Predsjednika Vlade RH (2008.-2010.), a od 2011. je predsjednik Partnerskog vijeća Grada Zagreba. Od 2016. predsjednik je Partnerskog vijeća Urbane aglomeracije Grada Zagreba.

Jedan je od osnivača Nacionalnog vijeća za konkurentnost i član Glavnog odbora Hrvatskog društva ekonomista. Također, bio je i predsjednik Hrvatskog nogometnog saveza od 1989. do 1995.

Od početka listopada 2020. predaje na visokom učilištu Effectus – studij financije i pravo.

Stručnjak je na području makroekonomskih analiza, regionalnog razvoja, industrijske politike, konkurentnosti. Na tu je temu objavio niz znanstvenih i stručnih radova, te sudjelovao u više domaćih i inozemnih znanstveno-istraživačkih projekata.

Međunarodni institut za klimatske aktivnosti

Trg kralja Tomislava 19,

10000 Zagreb

Hrvatska

e-pošta:

info@iica-esg.com

Telefon:

+ 385 91 9726495