Upravni odbor

IICA ESG

Marija Pujo Tadić

Predsjednica Upravnog odbora IICA - ESG

Međunarodna stručnjakinja za okolišno i klimatsko pravo i politike (Climate Leader) te ESG

Sveučilišna specijalistica za vanjsku politiku i diplomaciju s naglaskom na klimatsku diplomaciju

Ambasadorica – European Climate Pact – EU

 

IICA ESG

Hrvoje Novosel

Potpredsjednik IICA - ESG

Stručnjak iz područja financija, bankarstva, strateškog planiranja i upravljanja projektima

Stručnjak za financijske aspekte klimatskih promjena

IICA ESG

Teo Čolan

Stručnjak u području gospodarenja otpadom


IICA ESG

Inga Žaler Kušec

Tajnik

Inga Žaler Kušec studentica je Hrvatskih studija u Zagrebu, pohađa dvopredmetni studij komunikologije i sociologije.

Committee

IICA ESG

Mladen Vedriš, PhD

IICA-ESG Akademski odbor (AC)

– Profesor i ekonomski stručnjak
– političar i poslovni čovjek

IICA ESG

Javier Manzanares Allen

Etički odbor IICA-ESG (EK)

Javier Manzanares Allen ima više od dvadeset pet godina iskustva u upravljanju međunarodnim organizacijama, multilateralnim razvojnim bankama i financijskim institucijama, radeći sa značajnim dionicima i političkim vođama u multikulturalnim i kompliciranim okruženjima.

Međunarodni institut za klimatske aktivnosti

Trg kralja Tomislava 19,

10000 Zagreb

Hrvatska

e-pošta:

info@iica-esg.com

Telefon:

+ 385 91 9726495